От м. април 2017 г. Data Ocean Ltd. е партньор и официален представител на американската софтуерна компания Embarcadero за България и Македония.